Miljø

 

GenVej A/S er bevidste om det ansvar der pålægges os i forbindelse med drift, vedligehold, modtagelse, oplagring, genanvendelse og bortskaffelse af forurenede materialer.

Retningslinierne for dette er styret igennem miljøgodkendelse, driftsinstruktion og vejledning i jordflytning.

 

Hent miljøgodkendelsen her...

 

Link til www.retsinformation.dk bekendtgørelse nr. 1479 ”Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord”

 

 

 

 

CVR Nr. 29691312

#CFA/2015

Henvendelse

Morten Rasmussen

mobil: 2141 1731

E-mail: mra@genvej.dk

Miljøpladser

Mørupvej 2

7184 Vandel

Tlf.: 7640 1237

Navervej 5

5592 Ejby