miljø

Kontakt os på tlf.: 2224 6465

Slide background
GenVej A/S er bevidste om det ansvar der pålægges os i forbindelse med drift, vedligehold, modtagelse, oplagring, genanvendelse og bortskaffelse af forurenede materialer.
Retningslinierne for dette er styret igennem miljøgodkendelse, driftsinstruktion og vejledning i jordflytning.

Hent miljøgodkendelsen her...

Link til www.retsinformation.dk bekendtgørelse nr. 1479 ”Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord”

MILJØ